Bánh hỏi nem nướng là đặc sản của vùng đất Bình Định.

h